Hemos detectado errores en nuestra NEWSLETTER Nº 33/2015, que les remitimos el pasado 13 de noviembre.

Es por ello que volvemos a remitirles dicha NEWSLETTER corregida, con las modificaciones subrayadas en amarillo, para su mejor identificación. DESCARGAR PDF

Hem detectat errors en la nostra NEWSLETTER Nº 33/2015, que els remetem el passat 13 de novembre

És per això que tornem a remetre’ls aquesta NEWSLETTER corregida, amb les modificacions subratllades en groc, per a la seva millor identificació. DESCARREGAR PDF